Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
background image

Mời
Bạn

Kiếm được đến 25$ cho mỗi lot được giao dịch bởi người bạn giới thiệu. Tạo tài khoản
hero section image
decorate image
Chia sẻ liên kết đối tác của bạn và bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay Nhận được hoa hồng cho các hoạt động giao dịch từ bạn bè của bạn
Tạo tài khoản Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản ngay và bắt đầu mời bạn bè.

Cách hoạt động

 1. Chia sẻ liên kết đối tác

  Gửi liên kết đối tác của bạn cho bạn bè thông qua mạng xã hội, email hay bất kỳ kênh liên lạc nào khác.

 2. Bạn bè trở thành nhà giao dịch

  Khi bạn bè của bạn trở thành khách hàng của JustMarkets và giao dịch, bạn sẽ nhận được thưởng.

 3. Bạn sẽ nhận được thưởng

  Bạn sẽ nhận được phần thưởng lên đến 25$ cho mỗi lot được giao dịch bởi người bạn giới thiệu.

 4. Rút hoa hồng về

  Bạn có thể nhận được hoa hồng theo giờ hoặc chuyển số tiền này về tài khoản giao dịch của mình.

Điều kiện của Chương trình Mời Bạn bè

 1. Chương trình Mời Bạn bè hiện có dành cho tất cả các khách hàng của JustMarkets;
 2. Để tham gia vào chương trình Mời Bạn bè, bạn cần truy cập vào Khu vực Đối tác trong Khu vực cá nhân, sao chép Liên kết Đối tác hoặc Mã Đối tác duy nhất và bắt đầu giới thiệu khách hàng;
 3. Khách hàng được Giới thiệu là một cá nhân hoặc pháp nhân đã đăng ký Khu vực cá nhân với JustMarkets sau khi truy cập theo Liên kết Đối tác hoặc bằng cách nhập vào Mã Đối tác;
 4. Tiền thù lao dành cho người tham gia chương trình Mời Bạn bè sẽ được thanh toán dựa trên khối lượng giao dịch của những khách hàng đã mở tài khoản thông qua Liên kết Đối tác hoặc sử dụng Mã Đối tác;
 5. Hoa hồng theo chương trình Mời Bạn bè được thanh toán dựa trên hai cấp độ:
  • Cấp độ 1: 100% Hoa hồng dành cho Khách hàng được Giới thiệu do bạn trực tiếp thu hút;
  • Cấp độ 2: 10% Hoa hồng dành cho Khách hàng được Giới thiệu do Đối tác giới thiệu khác mà bạn thu hút được (“Đối tác Phụ);
 6. Tiền thù lao được trả cho tất cả các lệnh đủ điều kiện được thực hiện trên tất cả các loại Tài khoản Giao dịch và tất cả các nền tảng giao dịch;
 7. Lệnh giao dịch phải đáp ứng các tiêu chí về Số Pip Giao dịch Tối thiểu (Số Pip Giao dịch Tối thiểu – khoản lãi hoặc lỗ tối thiểu trên giao dịch tính bằng pip, con số này là 5,9 pip) thì mới đủ điều kiện tham gia chương trình Mời Bạn bè;
 8. Số tiền Hoa hồng theo chương trình Mời Bạn bè (tùy thuộc vào cấp độ của Khách hàng được Giới thiệu như đã nêu ở trên) sẽ như sau:
  • Đối với tài khoản Standard Cent, số tiền hoa hồng tối đa là 25 USD mỗi lot;
  • Đối với tài khoản Standard, số tiền hoa hồng tối đa là 25 USD mỗi lot;
  • Đối với tài khoản Pro, số tiền hoa hồng tối đa là 10 USD mỗi lot;
  • Đối với tài khoản Raw Spread, số tiền hoa hồng tối đa là 4,75 USD mỗi lot;
 9. Hoa hồng theo chương trình Mời Bạn bè sẽ được thanh toán vào tài khoản IB đặc biệt cho các lệnh giao dịch đủ điều kiện do Khách hàng được Giới thiệu của Đối tác thực hiện trong khoảng thời gian 24 giờ, và sẽ có thể được rút về mỗi ngày.
 10. Tiền thù lao theo chương trình Mời Bạn bè có thể được chuyển từ tài khoản IB sang tài khoản giao dịch khác hoặc được rút về;
 11. Nghiêm cấm việc giới thiệu người thân, người liên kết hoặc tự giới thiệu;
 12. Công ty có quyền loại (các) Khách hàng được Giới thiệu khỏi danh sách Khách hàng được Giới thiệu;
 13. Công ty có quyền hủy kích hoạt đối với Liên kết Đối tác và Mã Đối tác trong trường hợp có hoạt động gian lận;
 14. Chương trình Mời Bạn bè tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện giống như Chương trình Đối tác IB. Bất kỳ tình huống nào không được quy định trong các quy tắc này sẽ phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Nhà môi giới Giới thiệu;
 15. Công ty có quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này đi kèm với thông báo trong mục tin tức Công ty.
Đọc thêm
background image
decorate image

Trở thành IB

Bạn đã giới thiệu tất cả bạn bè của mình và cảm thấy mình có thể mở rộng hơn nữa cơ sở khách hàng? Hãy trở thành Nhà môi giới Giới thiệu của JustMarkets!

Chương trình IB của chúng tôi cho phép bạn tăng hoa hồng đối tác, cùng với việc tiếp cận được các công cụ tiếp thị nâng cao, báo cáo theo thời gian thực và hỗ trợ đặc biệt từ chúng tôi.

Tìm hiểu thêm
 • Excellent

  4,8 rating out of 5

  Based on 1 845 reviews

  Trustpilot
 • Yaseen Abdou 1 February

  Excellent customer service

  Customer service is really great. Withdrawals are always on time. Market execution is always fast. They even let you trade the news events without changing th...

 • Sifiso Mathe 8 February

  They assist you in every way

  They assist you in every way. They help you get to the solution in a friendly professional manner. Great service 👏 👍🏾

 • Emmanuel Mwamba 22 January

  Deadly quick withdraws,Best Customer…

  Deadly quick withdraws,Best Customer service.Why not 5 stars , Because your