Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Nạp tiền và rút tiền

Tùy chọn Nạp tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Nạp tiền
Tối thiểu Tối đa
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 10 USD 12.500 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Momo Mobile Money VND 10 USD 236500 VND 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Mastercard EUR, USD 10 USD
10 EUR
10.000 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Visa EUR, USD 10 USD
10 EUR
10.000 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Bank Transfer AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND 100 USD 50,000 USD 0% 1-6 ngày làm việc Nạp tiền
Ví toàn cầu
Skrill EUR, USD 10 USD 0% trong vòng 5 phút Nạp tiền
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD 10 USD 0% trong vòng 5 phút Nạp tiền
Perfect Money EUR, USD 10 USD 0% trong vòng 5 phút Nạp tiền
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND 10 USD 0% trong vòng 5 phút Nạp tiền
Airtm USD 10 USD 2.500 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Tiền điện tử
Bitcoin BTC 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Bitcoin Cash BCH 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Ethereum ETH 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
USD Coin USDC 15 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Tether USDT 15 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
BUSD BUSD 15 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Binance Coin BNB 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Dogecoin DOGE 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Litecoin LTC 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
XRP XRP 30 USD 0% trong vòng 30 phút Nạp tiền
Tùy chọn rút tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Rút tiền
Tối thiểu Tối đa
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 236,500 VND 300.000.000 VND 0% trong vòng 2 giờ Rút tiền
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% 1-2 giờ1 Rút tiền
Visa EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% 1-2 giờ1 Rút tiền
Bank Transfer AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND 500 USD 50,000 USD 0% 1-6 ngày làm việc Rút tiền
Ví toàn cầu
Skrill EUR
USD
5 EUR
5 USD
0% 1-2 giờ Rút tiền
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD 5 EUR
5 USD
8.500 EUR
10.000 USD
0% 1-2 giờ Rút tiền
Perfect Money EUR
USD
5 EUR
5 USD
0% 1-2 giờ Rút tiền
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND 10 USD 0% 1-2 giờ Rút tiền
Airtm USD 5 USD 2.500 USD 0% 1-2 giờ Rút tiền
Tiền điện tử
Bitcoin BTC 0,001 BTC 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Bitcoin Cash BCH 0.102 BCH 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Ethereum ETH 0.015 ETH 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Tether USD USDT 10 USDT 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
USD Coin USDC 10 USDC 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
BUSD BUSD 10 BUSD 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Binance Coin BNB 0.125 BNB 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Dogecoin DOGE 443 DOGE 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
Litecoin LTC 0.3 LTC 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền
XRP XRP 62 XRP 0% + Phí blockchain 1-3 giờ Rút tiền

1 1-2 giờ trong thời gian làm việc của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý thông thường là tối đa 7 ngày làm việc.