Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

GIẤY PHÉP

Việc cấp phép và giám sát quản lý giúp chúng tôi mang đến môi trường minh bạch và an toàn để bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch. Bạn có thể giao dịch hoàn toàn an tâm và đầy tự tin khi biết rằng sự an toàn tài chính của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Nhóm các công ty JustMarkets thông qua các công ty con của mình được cấp phép bởi:

 • Just Global Markets Ltd., số đăng ký 8427198-1, là Đại lý Chứng khoán do Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) quản lý theo Giấy phép Đại lý Chứng khoán số SD088.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

 • JustMarkets Ltd, số đăng ký HE 361312, là Công ty Đầu tư của Cộng hòa Síp được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) cấp phép và quản lý theo giấy phép số 401/21.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

 • Just Global Markets (PTY) Ltd, số đăng ký 2020/263432/07, được Cơ quan Kiểm soát Lĩnh vực Tài chính (FSCA) tại Nam Phi cấp phép là Nhà Cung cấp Dịch vụ Tài chính (FSP) theo giấy phép FSP số 51114.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

 • Just Global Markets (MU) Limited, số đăng ký 194590, là Công ty Đầu tư (công ty cung cấp đầy đủ dịch vụ, ngoại trừ dịch vụ bảo lãnh) được Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) tại Mauritius quản lý theo Giấy phép số GB22200881.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấn vào đây.

Giao dịch để thành công theo cách của bạn!

Tham gia ngay và bắt đầu hành trình đến với sự tự do tài chính.

Tham gia cùng chúng tôi