Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

YÊU CẦY KÝ QUỸ VÀ QUY TẮC ĐÒN BẨY

JustMarkets cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy có độ lớn trong phạm vi từ 1:1 đến 1:3000.. Cơ hội này mang lại cho khách hàng của chúng tôi một lợi thế – họ có thể áp dụng đa dạng các chiến lược giao dịch khác nhau bất kể độ lớn nhỏ của số tiền nạp.

Cần lưu ý rằng tỷ lệ đòn bẩy ở từng loại tài khoản giao dịch là khác nhau.

Yêu cầu ký quỹ linh động

Yêu cầu ký quỹ cho tài khoản của bạn được phụ thuộc vào mức đòn bẩy bạn sử dụng. Đòn bẩy thay đổi sẽ làm cho yêu cầu ký quỹ thay đổi. Giống như tỷ lệ chênh lệch có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường, tỷ lệ đòn bẩy mà bạn có thể sử dụng cũng có thể thay đổi. Điều này xảy ra có thể do một vài lý do được giải thích ở bên dưới.

Vốn

Vốn, USD Đòn bẩy tối đa
0 – 999 1:3000
1,000 – 4,999 1:2000
5,000 – 39,999 1:1000
40,000 hoặc hơn 1:500

*Các sản phẩm giao dịch có thể có mức đòn bẩy tối đa khác nhau tùy theo thông số kỹ thuật của từng sản phẩm.

Tin tức kinh tế

10 phút trước và 5 phút sau khi tin tức kinh tế có ảnh hưởng lớn được công bố, yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế mới được mở trên các sản phẩm giao dịch bị ảnh hưởng sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm mức đòn bẩy tối đa. Bạn có thể tìm hiểu thời điểm công bố các tin tức kinh tế quan trọng trên Lịch kinh tế của chúng tôi.

Rollovers, cuối tuần và ngày lễ

Quy định tăng mức ký quỹ cũng được áp dụng cho một số sản phẩm giao dịch trong thời gian đáo hạn, cuối tuần và ngày lễ. Các sản phẩm trong giai đoạn này sẽ có mức đòn bẩy thấp hơn.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu ký quỹ cao tại đây.